ust

 

 

Anasayfa Salavat Hayatı Nükteleri Yazılar Şiirler Fotoğraflar Kitaplar Ses e Kitap Ziyaretçi Linkler @ Mail English
 
 
Günün Kitabı

 

Yaşayan Kur'an

 
EDİTÖRDEN SEÇMELER

Mevlid-i Nebi

En Sevgili

İlk Hutbe

Salât, Salavât (I)

Peygamberimiz okuma yazma biliyor muydu?

O, bir nurdu

Hacerü'l-Esved cennetten mi geldi?

Medine-i Münevvere

Anlat bize Uhud

Sevdim seni

O'nu Yaşamak

Seviyoruz seni

Levlake hadisi

Hoş geldin Efendim
Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam
Mirac'iye
Adalet Peygamberi(s.a.v)’ne…
Efendimiz'i rüyada görmek
Peygamberimizle bir saat konuşmak

Mekke Medine Fotoğrafları

Peygambere bağlılık

  Ellerimiz elinizdedir efendim

24 saati nasıl geçerdi

Selam Sana Ey nebi

  Kutlu bir çocukluk hatırası
Resulüm  
Kutlu olsun
Ey Nebi
Efendimizi Sevmek
Selam sana Peygamberim
Sevgililer Sevgilisisin MUHAMMED
Peygamber Efendimiz'in Bir Günü
 Peygambere Sevgi ve Saygı
 Muhammed'i Çok Özledim
Makam-ı Mahmud nedir?
Nur-u Muhammed Olmadan Asla
Gül Medeniyetinin Müstesna Gülü
Adı Güzel Muhammed
Ey Güzel
Canım Efendim
Senin aşkın

Davet Mektupları - 3

 

Peygamber Efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem"  in

(Dâvet mektupları) -3-

 

O ZÂT PEYGAMBERDİR

 

"Herakliyus", okuyup Resûlün mektûbunu,

Araştırmak istedi Onun kim olduğunu.

 

Hemen emir verdi ki Şam'daki adamına:

(Aynı soydan birini, ara bul, gönder bana.)

 

Îmâna gelmemişti o vakit "Ebû Süfyân"

Ticâret makadıyle, Gazze'deydi o zaman.

 

"Herakl"in o adamı, bu emir üzerine,

Harekete geçerek, geldi Gazze şehrine.

 

Bunu, şöyle anlatır sonradan "Ebû Süfyân":

Kervanımla Gazze'de bulunurken bir zaman,

 

Kayser'in adamları, gelip bizi gördüler,

Ve acele kayser'in yanına götürdüler.

 

Baktım, bir azametle tahtında otururdu,

Vezîr ve keşişleri, etrâfında dururdu.

 

Bize bakıp sordu ki: (Nübüvvet dâvâ eden,

O kimseye, hanginiz yakındır soy yönünden?)

 

Ben dedim ki: (Ey melik, ben bunlara kıyasla,

O kimseye, neseben yakınım daha fazla.)

 

Ona yakınlığımı bilince Herakliyus,

Bana, işâret ile "Yaklaş" dedi bâhusûs.

 

Ve sordu ki: (O zâtın, nasıldır neseb hali?)

Dedim: (Neseb yönünden, şereflidir bir hayli.)

 

Sordu ki: (Ondan gayri, nübüvvet dâvâ eden,

Bir kimse olmuş muydu kavminizde evvelden?)

 

Ben, (Olmadı) deyince, yine suâl etti ki:

(Ecdâdından hükümdâr var mıydı Onun peki?)

 

Ben, (Yok idi) deyince, sordu ki bana tekrâr:

(Zengin midir fakîr mi, Ona tâbi olanlar?)

 

(Fakîrdirler) deyince, sordu ki bana yine:

(Artar mı azalır mı, mü'minler günden güne?)

 

Ben, (Artıyor) deyince, sordu ki bana hemen:

(Ayrılan oluyor mu îmâna gelenlerden?)

 

Ben, (Olmuyor) deyince, sordu ki bana yine:

(Hiç şâhid oldunuz mu yalan söylediğine?)

 

Dedim: (Hiç rastlamadık, doğru sözlü biridir,

Zâten Onun bir ismi, Muhammed-ül emîndir.)

 

"Herakl"in suâlleri, nihâyet erdi sona,

Bir miktâr düşünerek, şunları dedi bana:

 

(Mâdem ki şereflidir o kimsenin nesebi,

Zâten şerefli olur, soy yönünden her Nebî.

 

Ondan başka bir kişi, bu dâvâda olmamış,

Demek ki, başkasını taklîde kalkışmamış.

 

Hiç hükümdâr yok ise ecdâdı arasında,

Demek ki, gözü yoktur dünyâ saltanatında.

 

Diyorsun ki: "Fakîrdir o zâtın tâbîleri",

Sâir Nebîlerin de fakîrdi ümmetleri.

 

Sayıları gün be gün artıyorsa, gerçekten,

Ehl-i hakkın şi'ârı böyledir hakîkaten.

 

Ona îmân edenler, hiç ayrılmıyor ise,

Bu da gösteriyor ki, "Peygamber"dir o kimse.

 

Hem o zât, hayâtında söylememiş hiç yalan,

Zâten yalan söylemez gerçek Peygamber olan.

 

Bu vasıflar, sâdece Peygamberlerde olur,

Ona tâbi olanlar, ebediyyen kurtulur.)

 

www.bizimsahife.com dan alınmıştır

Davet Mektupları - 1

Davet Mektupları - 2

Davet Mektupları - 3

Davet Mektupları - 4

Davet Mektupları - 5

Davet Mektupları - 6

Davet Mektupları - 7

Davet Mektupları - 8

 

Diplomatik Mektupları (kitap)

 

Günümüzde Peygamberimize

Yazılan Mektuplar

Nebiye Mektup

Efendime Mektup

Resulullaha Mektup

Gönlümün Sultanına

Hz. Peygambere Mektup

Peygamberimizin Mektupları (Yazı)

Peygamber Efendimize Mektup (kitap)