ust

 

 

Anasayfa Salavat Hayatı Nükteleri Yazılar Şiirler Fotoğraflar Kitaplar Ses e Kitap Ziyaretçi Linkler @ Mail English
 
 
Günün Kitabı

 

Yaşayan Kur'an

 
EDİTÖRDEN SEÇMELER

Mevlid-i Nebi

En Sevgili

İlk Hutbe

Salât, Salavât (I)

Peygamberimiz okuma yazma biliyor muydu?

O, bir nurdu

Hacerü'l-Esved cennetten mi geldi?

Medine-i Münevvere

Anlat bize Uhud

Sevdim seni

O'nu Yaşamak

Seviyoruz seni

Levlake hadisi

Hoş geldin Efendim
Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam
Mirac'iye
Adalet Peygamberi(s.a.v)’ne…
Efendimiz'i rüyada görmek
Peygamberimizle bir saat konuşmak

Mekke Medine Fotoğrafları

Peygambere bağlılık

  Ellerimiz elinizdedir efendim

24 saati nasıl geçerdi

Selam Sana Ey nebi

  Kutlu bir çocukluk hatırası
Resulüm  
Kutlu olsun
Ey Nebi
Efendimizi Sevmek
Selam sana Peygamberim
Sevgililer Sevgilisisin MUHAMMED
Peygamber Efendimiz'in Bir Günü
 Peygambere Sevgi ve Saygı
 Muhammed'i Çok Özledim
Makam-ı Mahmud nedir?
Nur-u Muhammed Olmadan Asla
Gül Medeniyetinin Müstesna Gülü
Adı Güzel Muhammed
Ey Güzel
Canım Efendim
Senin aşkın

Hz.Muhammed'in Şahit ve Uyarıcı Özelliği

 

Hz. Muhammed'in

Şahit ve Uyarıcı Özelliği

 

13.4.2006- Yeni Şafak

 

Yüce Allah, Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhmmed'in (s.a.), özellikle peygamberlik görevinin niteliğiyle ilgili olarak, şu beş yönüne dikkati çeker: "Biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı; Allah'ın izniyle O'na çağıran, nurlandıran/aydınlatan bir ışık olarak göndermişizdir. İnananlara, Rablerinden büyük bir lütuf olduğunu müjdele. İnkârcılara ve ikiyüzlülere itaat etme; eziyetlerine aldırma; Allah'a güven, güvenilecek olarak Allah yeter." (Ahzâb, 33/45-48) Buna göre Allah elçisinin beş özelliği ortaya çıkıyor: 1) şahit, 2) müjdeci (beşîr/mübeşşir), 3) uyarıcı (nezîr), 4) Allah'a çağıran (dâî ilallah), 5) aydınlatan ışık (sirâc münîr).

ŞAHİT PEYGAMBER

Hem Peygamber, hem de ona inananlar, insanlar için şahit ve örnektir: "Böylece sizi, insanlara şahit ve örnek olmanız için, tam ortada bulunan/ortayolcu bir ümmet kıldık. Peygamber de size şahit ve örnektir. Senin yöneldiğin yönü, Peygamber'e uyanları, cayacaklardan ayırdetmek için kıble yaptık. Doğrusu Allah'ın yola koyduğu kimselerden başkasına bu ağır bir şeydir. Allah, ibadetlerinizi boşa çıkaracak değildir. Doğrusu Allah, insanlara şefkat gösterir, merhamet eder." (Bakara, 2/143)

Peygamberlerin şahitliği, âhirette de kendisini gösterecektir; aleyhinde şahitlik edilecek olan inanmayanların son pişmanlığı hiçbir yarar getirmeyecektir: "Her ümmete bir şahit getirdiğimiz ve seni de bunlara şahit getirdiğimiz vakit durumları nasıl/nice olacak? O gün, inkâr edip Peygamber'e baş kaldırmış olanlar, yerle bir olmayı ne kadar isterler ve Allah'tan bir söz gizleyemezler." (Nisa, 4/41-42)

MÜJDECİ VE UYARICI PEYGABER

Bütün peygamberler, müjdeci ve uyarıcıdır; onlara gönderilen ve kendilerinin özelliği olan müjdeci-uyarıcı sıfatlarıyla neredeyse daima yan yana zikredilen ilâhî kitaplar, insanların ana rehberidir: "İnsanlar bir tek ümmetti. Allah peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi; insanların ayrılığa düşecekleri hususlarda aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak Kitaplar indirdi. Ancak Kitap verilenler, kendilerine belgeler geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden onda ayrılığa düştüler. Allah, inananları, ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah dilediğini doğru yola eriştirir." (Bakara, 2/213) Bu temel gerçeğin bir uzantısı olarak, Hz.Muhammed (s.a.) müjdeci ve uyarıcıdır, Kur'an da ana rehberdir: "Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik ve o da indiği gibi hak olarak kaldı. Seni de yalnız müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik." (İsrâ, 17/105. Ayrıca bk. Yâsîn, 36/1-4; Furkan, 25/1); "Biz seni sadece müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki: Ben buna karşı sizden bir ücret değil, ancak, Rabbine doğru bir yol tutmak dileyen kimseler olmanızı istiyorum." (Furkan, 25/56); "Doğrusu seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar, siz de Allah'a ve Peygamberi'ne inanasınız, ona yardım edesiniz, O'na saygı gösteresiniz ve O'nu sabah akşam tesbih edesiniz." (Fetih, 48/8-9)

Peygamberimiz'in müjde ve uyarısı, ehl-i Kitap için de geçerlidir: "Ey Kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiğinde, 'Bize müjdeci ve uyarıcı gelmedi' dersiniz diye, size açıkça anlatacak peygamberimiz geldi. Şüphesiz O, size müjdeci ve uyarıcı olarak gelmiştir. Allah, her şeye Kâdir'dir." (Mâide, 5/19) Ayrıca, Kur'an'ın ulaştığı kimseler de, uyarma görevinin gereğiyle muhatap olmuşlardır: " De ki: 'Şahit olarak hangi şey daha büyüktür?' 'Allah benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana, sizi ve ulaştığı kimseleri uyarmam için vahyolundu; Allah'la beraber başka tanrılar bulunduğuna siz mi şahitlik ediyorsunuz?' de. 'Ben şehadet etmem' de. 'O, ancak tek Tanrı'dır, doğrusu ben ortak koşmanızdan uzağım' de. (Enam, 6/19)

Bundan sonraki yazıda, Hz.Muhammed'in (s.a.) diğer boyutlarıyla müjdeleyici ve uyarıcı özellikleri ile Allah'a çağırma ve aydınlatan ışık özelliklerini ele alacağım.

  Vecdi Akyüz

Prof. Dr. Vecdi Akyüz

 

 Kimdir?

 

YAZARIN

SİTEMİZDE YER ALAN

YAZILARI

Bir Evlat Olarak Hz. Muhammed(s.a.)

Bir Kardeş olarak Hz. Muhammed (s.a.)

Bir Torun Olarak Hz.Muhammed (s.a.)

Bir Yeğen Olarak Hz.Muhammed (s.a.)

Hz. Muhammed'in Aydınlatıcı özelliği

Hz. Muhammed'in Şahit ve Uyarıcı Özelliği

Hz. Muhammed'in Ümmîliği

Kutlu Doğum ve Hz. Muhammed'in Özellikleri

Namazda Peygambere Salâtu Selâm

Onu anlatan kitaplar

Peygambere Dua ve Yakınlarını Sevmek

Peygambere Salât ve Selâm

Peygambere Salât ve Selâmın hükmü

Peygambere Sevgi ve Saygı

Peygambere Sevgi ve Saygı Görüntüleri

Peygamberimiz'in şefaatı

Peygamberin Baba-Oğul Koruyucuları

Şefaat kavramı ve duası

Vefakâr Yeğen

 

YAZARIN

SİTEMİZDE YER ALAN

KİTAPLARI

Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam