Muhammed Mustafa SAV

Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English
Yunus Emre

 

YUNUS EMRE DİVANI

Yard. Doç. Dr. Mustafa TATÇI

Yunus Emre Divanı inceleme ve metin olmak üzere iki bölümdür.

Araştırmanın birinci bölümü üç ana konudan meydana gelmiştir. Birinci bölümde Yunus Emre'nin hayatı, ikinci bölümde eserleri, dili ve sanatı, üçüncü bölümde ise Divan' da ki kavramlar tahlil edilmiştir. Tahlil edilen yaklaşık beş yüz kavram "Din ve Tasavvuf' olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır. Bu araştırmada ulaşılan en önemli sonuçlardan biri de Yunus Emre terminolojisinin tespit edilmiş olmasıdır