Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English

Naat

Şair M. Zeki Gayberi
Mahlas: Yersiz

 

18.10.2021


Sizi övmek ya Resul, benim haddimi aşar.
Hem Ahmed'sin,hem Mahmud, hem de Aziz Muhammed.
Melakeler göklerde, sizi anıpta coşar.
Ehli arz,ehli sema,size derler ki Ahmed.


Evrahlar aleminde, Rab'bimiz sizi gördü.
Gördü işte bu deyip,sizi orada övdü.
Levh-i mahfuza sizi,habibi diye düştü.
Mahbubumdur diyerek,sizle etti Muhabbed.


Nurunuzdan almıştır,Güneş bile ziyayı.
Sizin aşkınız tutar,gökte yıldızı, ayı.
O sizi göndererek, ihya etti dünyayı.
Ben kimim,Allah övüp, size duymuş müvedded.


Öyle bir yaşadın ki,oldu dillere destan.
Sizi görüne kadar,ayılı verdi mestan.
Adınızı duyunca,kaçıp saklandı şeytan.
Yücelerden yücesin,ey resulü Müekked.


Vahşi bedevileri,eyledin birer tuti.
Gaddar katiller ise, hemen oldular muti.
Cimrileri eğittin, hepsi de oldu cudi.
Onlar size öğrenci,sen oldun hakka mesned.


Hem Abit'sin,hem Adil,hem Ali'sin,hem Raşid.
Hem Alim'sin,hem Amir,hem Aziz'sin,hem Said.
Hem Ekrem'sin, hem Emin, hem Fettah'sın,hem Zahid.
Bütün güzel esmalar,size ait müebbed.


Bi çareler sizinle,derdine buldu çare.
Bikes garipler ise, kavuşu verdi yare.
Canını sen mal gibi, bize verdin iare.
Yücelerden yücesin,şanı yüce Muhammed.


Taut'un sistemini,ciğnedin ayağınla.
Zulmün sesini kesip, bağladın sen bağınla.
Mazlumları kurtarıp,yağladın sen yağınla.
Alem görmemiş yiğit,sizin gibi bir esed.


Seni sevmeyen bedbaht,kahru perişan olsun.
Sürünürsün yerde yüzü, zelil ve kırşan olsun.
İbretlik olsun alçak,aleme destan olsun.
Canım,cananım,malım, sana kurban Muhammed.


Yersizem ben kemterim, ama sizi severim.
Vallah,billah canımı,uğruna da veririm.
Allah'a tövbe edip,şefaatin dilerim.
Beni orda tek koma,tut elimi Muhammed.


Ahmed:Daha çok, daha daha çok,en fazla övülmüş olan.
Mahmud:Hamd olunmuş,sene edilmiş,övülmüş.
Muhammed:Tekrar, tekrar övülüp,meth edilmiş.
Aziz: çok sevilen,sayılan,değerli.
Habib:Sevgili
Mahbub:Sevilen kişi
Müvedded:Sevgi,muhabbet,
dostluk.
Mestan:Sarhoş
Müekked:Sağlam
Mesned:Dayanak,delil
Esed:Aslan
Seyyid: Efendi,ileri gelen.
Muti:Başını eğen.
Cudi: Comert
Tuti: Bir çeşit kuş.
Bikes:Yanlız,kimsesiz.
İare: Bedelsiz emanete vermek.
Bedbaht:Kötü talihli
Kırşan:Hasta hayvan.
Kemter: Aciz,fakir,itibarsız.