Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Arif Nihat Asya

Arif Nihat Asya

-BAYRAK ŞAİRİ-

(1904-1975)

Türk Edebiyat Tarihi'ne "Bayrak Şairi" olarak adını yazdıran Arif Nihat Asya , 1904 yılında Çatalca'nın İnceğiz Köyünde dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimine köyünde başlamış, daha sonra İstanbul'da önce Haseki Mahalle Mektebi'ne daha sonra Gülşen-i Maarif Rüştiyesi'ne devam etmiştir.

Yatılı olarak girdiği Bolu Sultanisi kapatılınca, Kastamonu Sultanisi'ne geçmiştir. Milli Mücadele Dönemi'nde Ankara'da bulunur. Bu dönem onun şiire başladığı, Türklük ve vatan aşkı ile dolu olarak, şiirlerini kaleme aldığı tarihlerdir. 1828 yılında Darülmuallimin'i Aliye'den (istanbul'da Yüksek Öğretmen Okulu) Edebiyat Öğretmeni olarak mezun olur ve Adana kolej ve öğretmen okullarında edebiyat öğretmenliği ve yöneticilik yapar.

1948 yılında Edirne'ye tayin edilir. 1950-54 döneminde Adana Milletvekilliği, 1954 yılında Eskişehir milletvekilliği yapar. 1962 yılında ise Ankara Gazi Lisesi'nden emekli olur. Ankara Gazi Lisesi'ndeki görevinden emekliye ayrılınca (Şubat 1962) Yeni İstanbul ve Babıali'de Sabah gazetelerinde siyasi ve edebi fıkralar yazdı.

Fikrin ağır bastığı şiirlerinde milliyetçilik konusu büyük bir yer tutar. Çok renkli ve değişik biçimli şiirler yazmış olan Asya, son şiirlerinde biraz da mistisizme yönelmiştir. Şiirinde daima bir yenileşme çabası içinde olan şair, etkilerden uzak kalarak kendine özgü bol renkli şiir dünyasını yaratmıştır. Tarihimizin muhteşem ve şanlı sayfalarını şiirleştirdiği de görülür. Rubai türünün yeni Türk edebiyatında önemli şahsiyetlerinden kabul edilir. Bayrak ve vatan, onun mısralarında en usta anlatıcısını bulmuştur. Arif Nihat Asya, Türklük ve Türk Dünyası sevdalısıdır. Şiirlerinde bu dünyalardan da sesler getirmeye çalışır. Kimi zaman oradan uzak kalışımızın hüznünü yansıtır, kimi zaman da oralarda yaşanmış Türk kahramanlıklarını anlatır.

5 Ocak 1974 tarihinde Ankara'da vefat etti.

 

Sitemizdeki şiiri

Seccaden Kumlardı

Şiir Kitapları

 • Heykeltraş (1924)

 • Yastığımın Rüyası (1930)

 • Ayetler (1936)

 • Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor (1946)

 • Enikli Kapı (1964)

 • Kubbe-i Hadrâ (Mevlana üzerine, 1956)

 • Kökler ve Dallar (1964)

 • Emzikler (1964)

 • Dualar ve Aminler (1967)

 • Aynalarda Kalan (1969)

 • Kanatlar ve Gagalar (1946)

 • Rubaiyyat-ı Arif (1956)

 • Kıbrıs Rubaileri (1964)

 • Nisan (1964)

 • Kova Burcu (1967)

 • Avrupa'dan Rubailer (1971)