Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa e Kitap Hayatı Fotoğraflar Kitaplar Linkler Ses Nükteleri Şiirler Yazılar Ziyaretçi Salavat English
Muhammed Mustafa SAV-Hakk Azizi

Hakk Azizi

Eymen Erdem Akça

10.6.2016Hakk Azizi
Eli kârda
Gönlü Yârda
Nefsi dârda
Âh u zârda
Odur mü'min
Ruh-u emin
Gelir elbet
Vakt u zemin
Gelir cennet
Gider cinnet
Ruha safa
Cisme cefa
Selam sana
Ey Mustafa
Adın nurdur
Özün de nur
Yüzünde nur
İzinde nur
Sözünde nur
Gözünde nur
Nura erdin
Nuru gördün
Vârı verdin
Yâra vardın
Yârda yandın
Bize döndün
Şevke bindin
Geri indin
Tuttun bizi
Çektin aldın
Hakk azizi
Şefkat oldun
Sana minnet
Sana rahmet
İnsin Hak’tan
Ezel Ebed...