Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English

Prof. Dr. Hayreddin Karaman

Erzurumlu bir ailenin çocuğu olarak 1934 yılında Çorum’da doğdu.

İlkokulu burada bitirdikten sonra özel olarak Arapça ve İslâmî ilimler tahsil etti.İlk İmam Hatip okullarından biri olan Konya İmam Hatip Okulu’na girdi ve ikinci dönem mezunları arasında yer aldı (1959). Yeni açılan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde okudu ve ilk mezunlarından biri olarak 1963’te mezun oldu.

İki yıl İstanbul İmam Hatip Okulu’nda meslek dersleri öğretmeni olarak çalıştıktan sonra açılan imtihanları kazanarak İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne fıkıh asistanı oldu. “Başlangıçtan Dördüncü Asra Kadar İslam Hukukunda İçtihad” konulu tezi ile fıkıh öğretmeni oldu (1971). Aynı yıl İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’ne tayin edildi. 1975’te tekrar İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne döndü. Yüksek İslam Enstitülerinin İlahiyat Fakültesi’ne dönüşmesinin ardından doktor, doçent ve profesör oldu. Eylül 1976-Eylül 1980 yılları arasında yayımlanan Nesil dergisini çıkaranlar arasında yer aldı.

Eserleri:

Sitemizde Yer alan Şiirleri:

1443 Doğum yıldönümü

Ya Rasulallah

Dert Söyletir

Şemail

Sitemizde Yer alan Yazısı:

Peygamberimiz Ve Tıp

Sitemizde Yer alan kitapları:

Peygamberimizin Örnek Ahlakı

Dert Söyletir

Peygamberimizin Şekil ve Şemaili: HİLYE

Kitapları:

Arapça-Türkçe Yeni Kâmus (Bekir Topaloğlu ile birlikte 1966),

Mukayeseli İslam Hukuku (I, 1974; II, 1982; III, 1991),

İslam Hukuk Tarihi (1975), İslam Hukukunda İçtihad (tez, 1975), İslam’ın Işığında Günün Meseleleri (2 c. 1975, genişletilmiş yeni baskı, I-II, 1988; III, 1992), Günlük Hayatımızda Haramlar Helaller (1979),

İslam’da İşçi-İşveren Münasebetleri (1981),

Anahatlarıyla İslam Hukuku (I. 1984; II, 1985; III, 1986),

İslam’da Kadın ve Aile (I, 1993; II, 1994),

İslamlaşmanın Önündeki Engeller (1995),

Gerçek İslam’da Birlik (1996),

İnsan Hakları (1996),

Laik Düzende Dini Yaşamak (1997).

 

Ders Kitapları:

Arapça Sarf-Nahiv ve Arapça Metinler (Bekir Topaloğlu ile birlikte, 1964),

Fıkıh Usûlü (1965), Hadis Usûlü (1965).