Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English

 

DER NA'T-I HAZRET-İ RESUL-İ KİBRİYA

Abdül-Ehad-i Nûrî (K.S.) 1594-1651

 

Ey habîb-i Hak; kerîm-üş-şan Muhammed Mustafa
Nâzenîn-i hazret-i Yezdan Muhammed Mustafa

Ravza-i cennet gülüsün, "lî maallah" bülbülü
Canlara cânan, cihâna can Muhammed Mustafa

Bûy-ı enfâs'un mutayyeb etti nâsût ehlini
Doldu âlem ravh ile reyhan Muhammed Mustafa

Zât'unı meddâh olan ol hazret-i Hak olıcak
Nice bilsün kadr'üni insan Muhammed Mustafa

Ümmet üzre ulu minnetdir vücûdun ni'meddir
Cümle hakla rahmet-i Rahman Muhammed Mustafa

Al'üne, ashab'una, ezvac'una, etbâ'una
Hâzır olsun ravza-ı rıdvan Muhammed Mustafa

Nûri miskîni unutma Rabb-ı izzet hakkı'çün
Ey nebiler hizbine sultan Muhammed Mustafa.