Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
PEYGAMBER EFENDİMİZ

 

PEYGAMBER EFENDİMİZ'E NAAT

 

Saçın vel'leyli vechin vedduhâdır

Cebinin kıblegâhı evliyâdır

 

Kaşındır kâbe kavseyni ev ednâ

Kadin sidre kıyamın müntehâdır

 

Gözündür nâzîr-i nûr-i tecellâ

Tenin Tûri Cenâb-ı Kibriyâdır

 

Dihenin derc-i dürri nûr-i hikmet

Dilin gencineyi vahy-i Hüdâdır

 

Selâmi rû siyah âciz fakirin

Eli bağlı kapında bir gedadır

 

ÜSKÜDARLI SELAMİ ALİ HZ.LERİ

 

ANLAMI:

 

(Yâ Rasûlallah)

 

Sizin saçınızın siyahlığı gecenin siyahlığı gibidir. Yüzünüzün aydınlığı da gündüzün aydınlığı gibidir.

Alnınızı koyduğunuz yer evliyanın kıblegâhıdır.

 

Sizin kaşlarınızın arası (Necm sûresi 9.âyet misâli) gibidir.

Sizin boyunuz cennetteki sidre ağacı gibidir. Ayakta durmanız da gök yüzünün en sonu gibidir.

 

Bakan gözlerinizden nurlar tecelli eder.

Vücudunuz,teniniz Cenâb-ı Hakk'ın Tûr dağı gibidir. (Ki orada Cenab-ı Hak Hz.Musa ile kelam etmişti.)

 

Sizin ağzınızdan inci gibi hikmet dolu nurlu sözler çıkar.

Diliniz de Allah'ın hazinesi olan vahyi bizlere bildirir,açıklar.

 

Selami kara yüzlü âciz fakirinizdir.

Ve kapınızda eli bağlı bir kölenizdir.