Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
SÖZ MEYDANI

 

 

SÖZ MEYDANI

 

 

Yahya Kemal Beyatlı

 

Zaman o gül gibi gül görmemiş zamân olalı.

Gülün güzelliği dillere dâstân olalı.

Ne serve bakmadadır şimdi gözlerim ne güle

O şîvekâr bu kaamette nev-civân olalı.

Yegâne hüsn-i ilâhî odur Cemâlullah

Cihâna ahsen-i takvîmden ıyân olalı.

Mesağ olaydı eğer lâ-şerîke leh derdim

Nazîri gelmedi âlemde hüsn ü ân olalı.

O şûhu nazm ile tasvîr etmek müşkil oldu Kemâl

Sühan rekabeti meydan-ı imtihân olalı.