Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Ufuk Bir Doğum
 

UFUK BİR DOĞUM

MUSTAFÂ RUHİ ŞİRİN (1955
 
TEŞEKKÜR

Şiirin Yayınlanması İçin Şair

Mustafa Ruhi Şirin

Beyefendiden Özel İzin Alınmıştır.

Kendisine Teşekkür Ederiz.

 

 

Oluk oluk yıldız, burcu burcu ay

Melek kanadından sancılara pay

 

Gök başka, yer başka, gece bir başka

Zaman da bir başka, hece bir başka

 

Her şeyi muhteşem manâdır bize

Değişmez bu gece hiç bir gündüze

 

Yolların sonunda nur tazelenir

Hevenk hevenk döner yelpazelenir

 

Dirilten bir koku dalgası serin

Herşey durgunlaşır derin mi derin

 

Abdullah’ın gülü Âmine sessiz

Nur’dan tacı görür eşsiz mi eşsiz!

 

Gök, diz çöker sessiz son huşu ile

Toprak yakarışta çile bu çile

 

Âlemin gayesi sebebi sensin

Sensin tadı, dili, nefesi sensin

 

‘Gök umman boşalır bizim hâneye

Biricik öksüze cân bir taneye

 

Şehadet parmağı ufka işaret’

Konuşur gibi hâl ve ‘anne sabret’

 

Bir ses yankılanır inceden ince

Cennetten bir lezzet şerbet içince

 

Cihanın âşığı yâr öksüz Ahmed!

Efendim! Muradım! Sevdam Muhammed!

 

Hevenk: Asılmak üzere bir ipe geçirilmiş, sertçe ve ince bir şeye dizilmiş veya birbirine bağlanarak tutturulmuş meyve bağı. Üzüm hevengi

Huşu: Yüksek ve heybetli bir huzurda duyulan alçak gönüllülük