Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Mevlid

Mevlid

Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)


Ol Rebi‘u’l-evvelin on ikisi
Şehr-i mevlûdin dü-şenbe gicesi

Arkamı messeyledi bir murg-i nûr
Pertevinden kalbime dogdı sürûr

Eyledi ol dem tulu‘ ol nûr-ı dîn
Gark-ı nûr oldı felekhâ vü zemîn

Çün nazar kıldum o rû-yı mâha ben
Leblerin tahrîk ider ol nûr-ten

Hakka tevhîd iderek dir: “Ümmetî”
“Çekmesün ümmetlerüm” dir minneti

Olmak istersen hemîşe ‘ıtr-fem
Es-salâtın vird idin her ân u dem

Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî))’nin Hayatı ve Eserleri. Ankara: MEB Yay. 196.

Şairin Sitemizdeki şiirleri

Na‘t - 1

Na‘t - 2

Mevlid