Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Na‘t

Na‘t

Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)


İşim gaflet ile cürm ü hatâdır yâ Rasûllah
Hatâdır dir isem zıdd-ı ‘atâdır yâ Rasûllah

‘Atâdır şânına lâyık olan elbet dü-âlemde
Dü ‘âlemde senin lutfın recâdır yâ Rasûllah

Recâdır mücrimin kârı bilir râh-ı şefâatda
Şefâatda inâyatın revâdır yâ Rasûllah

Revâdır cevher-i na‘tın nisâr olsa zebânımdan
Zebânımdan gelen ol pür-safâdır yâ Rasûllah

Safâdır kalbe ruh-efzâ olur feyzın letâfetde
Letâfetde bu dil na‘ta sezâdır yâ Rasûllah

Sezâdır sarf-ı himmet eylesem na‘ta hayâtımda
Hayâtımda dimem andan cüdâdır yâ Rasûllah

Cüdâdır zevk-ı dünyâdan Salâhî çün hayâlinle
Hayâlinle kalur bir bî-nevâdır yâ Rasûllah


Akkuş, Mehmet (1998). Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin Hayatı ve ve Eserleri. Ankara: MEB Yay. 75

 

Şairin Sitemizdeki şiirleri

Na‘t - 1

Na‘t - 2

Mevlid