ust

 

 

Anasayfa Salavat Hayatı Nükteleri Yazılar Şiirler Fotoğraflar Kitaplar Ses e Kitap Ziyaretçi Linkler @ Mail English
 
 
Günün Kitabı

 

Yaşayan Kur'an

 
EDİTÖRDEN SEÇMELER

Mevlid-i Nebi

En Sevgili

İlk Hutbe

Salât, Salavât (I)

Peygamberimiz okuma yazma biliyor muydu?

O, bir nurdu

Hacerü'l-Esved cennetten mi geldi?

Medine-i Münevvere

Anlat bize Uhud

Sevdim seni

O'nu Yaşamak

Seviyoruz seni

Levlake hadisi

Hoş geldin Efendim
Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam
Mirac'iye
Adalet Peygamberi(s.a.v)’ne…
Efendimiz'i rüyada görmek
Peygamberimizle bir saat konuşmak

Mekke Medine Fotoğrafları

Peygambere bağlılık

  Ellerimiz elinizdedir efendim

24 saati nasıl geçerdi

Selam Sana Ey nebi

  Kutlu bir çocukluk hatırası
Resulüm  
Kutlu olsun
Ey Nebi
Efendimizi Sevmek
Selam sana Peygamberim
Sevgililer Sevgilisisin MUHAMMED
Peygamber Efendimiz'in Bir Günü
 Peygambere Sevgi ve Saygı
 Muhammed'i Çok Özledim
Makam-ı Mahmud nedir?
Nur-u Muhammed Olmadan Asla
Gül Medeniyetinin Müstesna Gülü
Adı Güzel Muhammed
Ey Güzel
Canım Efendim
Senin aşkın

 

Peygamber Efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem"in

(Dâvet mektupları) -1-

 

HABEŞ HÜKÜMDÂRINA

 

Peygamber Efendimiz, istedi ki nihâyet,

Dünyânın her yerine yayılsın "İslâmiyyet".

 

İnsanlar îmân edip ve müslümân olsunlar,

Cehennem azâbından böylece kurtulsunlar.

 

Zîrâ o, "Rahmeten lil âlemîn"dir ki mutlak,

Geldi bütün âleme, yalnız "Rahmet" olarak.

 

Çevre hükümdârlara, işte bu maksat ile,

Birer mektûb yazarak, gönderdi eshâbiyle.

 

İslâma dâvet etti mektûblarla onları,

Seçkin sahâbîlerle, gönderdi mekûbları.

 

Mühür kazılmış idi mübârek yüzüğünde,

"Muhammed Resûlullah" yazılıydı üstünde.

 

Mühürlü mektûbları götüren sahâbîler,

O sabah, o yerlerin lisânını bildiler.

 

"Amr ibni Ümeyye"yi, tensîb edip bu işe,

Gönderdi Habeşistân meliki "Necâşî"ye.

 

O, mektûbu alarak, koyuldu yola hemen,

Vardı Habeşistâna, fazla vakit geçmeden.

 

Resûlün mektûbuyla, o içeri girince,

Melik, tahtından inip, tevâzû etti nice.

 

Hürmet ile öperek Resûlün mektûbunu,

Yüz ve gözüne sürüp, okuttu hemen onu.

 

Mektûb, "Besmele" ile başlıyordu ilk önce,

Onu müteâkiben yazılmıştı şöylece:

 

(Allahın Resûlünden, Habeş hükümdârına,

Selâm olsun, Allahın îmânlı kullarına.

 

Ey melik, selâmette olmanızı dilerim,

Sana ni'metlerinden, Allaha hamdederim.

 

Allahü teâlâdan başka bir "İlâh" yoktur,

Her şeye gücü yeten, hakîkî İlâh O'dur.

 

Şehâdet ederim ki, "Âdem"i Hak teâlâ,

Nasıl yarattı ise kudretiyle evvelâ,

 

"Hazreti Îsâ"yı da, hiç babasız olarak,

Yine kudreti ile yarattı cenâbı Hak.

 

Ey hükümdâr, ben seni, hiç ortağı olmıyan,

"Allah"a inanmağa çağırıyorum şu an.

 

Benim bu dâvetime, sen de eyle icâbet,

Yalnız Hak teâlâya, yap kulluk ve ibâdet.

 

Ben, Allah tarafından gelen bir peygamberim,

Ve Ona inanmağa seni dâvet ederim.)

 

Hükümdâr, bu mektûbu edeb ile dinledi,

"Şehâdet"i getirip, derhâl îmân eyledi.

 

Bu bahtiyâr hükümdâr, vaktâ ki etti îmân,

Hemen bu îmânını herkese etti îlân.

 

Daha sonra dedi ki: (Yemîn ederim ki ben,

O, Allah tarafından Resûldür hakîkaten.

 

Ve yemîn ederim ki, o zât, ehli kitâbın,

Beklemekte olduğu Peygamberdir bihakkın.

 

İmkânım olsa idi, giderek bir zevk ile,

Şereflenmek isterdim mübârek hizmetiyle.)

 

Mektûb için çok güzel bir kutu yaptırarak,

Koydu onun içine, çok hürmetli olarak.

 

Dedi: (Resûlullahın mektûbu bizde iken,

Hiç hayır ve bereket, ayrılmaz ülkemizden.)

 

 

www.bizimsahife.com dan alınmıştır

Davet Mektupları - 1

Davet Mektupları - 2

Davet Mektupları - 3

Davet Mektupları - 4

Davet Mektupları - 5

Davet Mektupları - 6

Davet Mektupları - 7

Davet Mektupları - 8

 

Diplomatik Mektupları (kitap)

 

Günümüzde Peygamberimize

Yazılan Mektuplar

Nebiye Mektup

Efendime Mektup

Resulullaha Mektup

Gönlümün Sultanına

Hz. Peygambere Mektup

Peygamberimizin Mektupları (Yazı)

Peygamber Efendimize Mektup (kitap)