Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
 Peygamber Efendimiz'e

Peygamber Efendimiz'e

Cemâli Dursun Avcı

Yâ Rasûlallâh

Pek muhterem babanı, anneni,

Minicik elinden tutarak,

Dârun Nedve'ye götürüp,

Kureyş büyüklerine karşı Senin için

methiyeler düzen ulu dedeni,

Ağır başlı, sessiz, sakin amcanı,

O ki her zaman, her yerde

üstüne vazife edinmişti himâyeni

Vefât ettiğinde çok üzüldüğün,

çok merhametli, şefkatli yengeni

Hiç unutmadık onları,

Baş tacı ettik hep,

Sana her hürmet edeni

Ve bizler de, bizler de

görmeden, sevdik Seni

Yâ Rasûlallah.

Zevcât-ı tâhirât annelerimiz olan

her bir zevceni

Özellikle sana ilk inanan,

harika insan, ilk eşin Hatice'ni

O Hatice ki hayırlara yormuştu

Cebrail'i gördüğün ilk geceni

Seni muştulamıştı Hatice Annemizin

Yaşlı, bilge kuzeni.

Hiç unutmadık onları

Bizler de seviyoruz Efendim

Seni her seveni.

Hani bizi özlemiş ve "kardeşlerim"

demiştiniz, gelecekte sevenler beni

İnan ki bizler de, bizler de

görmeden sevdik Seni

Yâ Rasûlallâh

Çocuklarımız da çok isterdi

kendilerini okşayıp, sevmeni

Tanımak, görmek hayâlindeler

kızların Fatıma, Zeynep,

Ümmü Gülsüm, Rukiyye'ni

Çok okuduk Efendim

Hayber'i ve fethin kahramanı,

Evinde büyüyen,

Haydar Ali Amcazâdeni

Fatıma'yı eylediniz Ali'ye

hem eşi, hem yâreni

Bu iki insan

hediye verdiler Sana

Hasen'i ve Hüseyn'i

Ehl-i beyt bildik

Senin bu güzel âileni

Hiç unutmadık onları

Fakat bizler de bizler de

Görmeden sevdik Seni

Yâ Rasûlallâh

Çok özledik ilk mescidini,

Orda secde eden her bir sahâbeni,

Ve orda Seni dinleyen,

ilim ehli Ashâb-ı Suffeni

Okuyoruz hadislerini

Adını verdiğin

Ebû Hureyre'ni

Çok görmek isterdik yâ Rasûlallâh

Taşlar değmesin diye

etrafında pervane gibi döneni,

Müşriklere:" O söylediyse doğrudur" diyeni.

Mağarada endişe içindeyken

diyen Sendin O'na

"lâ tahzen"i

Çok okuduk, çok dinledik Efendim

"Dicle nehri kenarında

bir kuzuyu kurt kapsa" diyerek

kendini sîgaya çekeni

Ve adâletiyle meşhur o halîfeni

Onun da adını hep anarız

Dîn-i mübîn uğrunda,

varını yoğunu dağıtıp vereni,

Kur'ân-ı okurken mazlum olarak

şehid düşeni

Çok seviyoruz Seni seven

her bir bendeni

Ve bizler de, bizler de

Görmeden sevdik Seni

Yâ Rasûlallah

Yüreğimize su serpendi

Ne kadar da sevmiştik

Sana seb' eden Ebû Cehil'in kafasına

yayı yerleştireni,

"Ben de yeğenimin dinini

paylaşıyorum" diyerek

müşriklere meydan okuyup,

Seni teselli edeni

Uhud'ta "şehidlerin efendisi"

olarak şehid düşeni

Hep hayâlimizde canlandırıyoruz

Yâ Rasûlallâh

Kitaplarda yazan şemâlini, kisveni,

Sofrada yemeni, içmeni,

Yolda güzel adımlarınla yürümeni

Herkesin fıtratına göre

ayrı ayrı nasihat etmeni,

tebessüm etmeni,

Her insana ayrı bir değer vermeni,

Vedâ Haccı'nda ağzından nur gibi

tane tane dökülen hutbeni,

Ve görmeyi tanımayı çok isterdik

Yaşadığın, oturduğun, kalktığın

her ânını, her sâniyeni

Bizler de, bizler de

görmeden sevdik Seni

Yâ Rasûlallâh

Hamd ederiz Allah'a

Yüceltiriz Seni bize sevdireni

Bizim de Senden tek isteğimiz

Biz günahkâr "kardeşlerini" âhirette

görmeni, sevmeni

Yâ Rasûlallâh