Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Müjde Muhammed Doğdu

Müjde Muhammed Doğdu

Fethi Rahat

14.05.2020 - Şanlıurfa


Herşey mahzun ve zaman
Fetret devri Mekke'de
Nebiyi beklerdi an
Devrı sabık "Bekke" de

Yürekler taşlaşmıştı
İnsan haddi aşmıştı
Gerçekten bunalmıştı
Fetret devri Mekke'de

Kimi puta tapardı
Heykelleri yapardı
Servetleri kapardı
Fetret devri Mekke'de

Ateşe tapan vardı
İnsan için bu ardı
Dünyayı zulüm sardı
Fetret devri Mekke'de

Kâbe hepten mahzundu
Putlar birer yosundu
Geceler pek uzundu
Şirk kokmuştu Mekke'de

Ahlaksızlık diz boyu
Cehalet küfür koyu
Küfrün kurusun soyu
Fetret devri Mekke'de

Övülen "Ahmed" doğdu
"Mustafa, Mahmud" doğdu
Müjde Muhammed doğdu
Güneş doğdu Mekke'de

Büyüdü yetim tıfıl
Nur sardı uful uful
Rabbim koymadı sefil
Himayede Mekke'de

Beklenen "Nebi' geldi
Biat edilen eldi
Şirki kovan bir seldi
Rahmet oldu Mekke'de

Cibril Cebeli Nurda
Sıktı O'nu Huzurda
Okudu O zuhurda
Vahiy indi Mekke'de

Ebu Bekir, Hatice
Zeyd, Ali daha nice
Ettiler şereflice
İman buldu Mekke'de

O gelince nur doldu
Ümmet nurunu buldu
Mekke bir mihrab oldu
İmam oldu Mekke'de

Fethi Rahat

Fethi Rahat

Şair

 

 

Sitede Yer Alan Şiirleri

 

Müjde Muhammed Doğdu