Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Yunus Emre

YUNUS EMRE

(1240?-1320?)

Hayatı hakkında kesin bir bilgimiz yoktur. Şiirlerinden ve hayatı hakkında yazılıp anlatıla gelen menkıbelerden anlaşıldığına göre; iyi bir eğitim görmüştür.

Taptuk Emre’nin dergâhında tasavvuf terbiyesinden geçmiştir.

Şiirleriyle de irşad görevini sürdürdü. Mevlânâ ile görüştü.

Yıllar süren gurbet hayatından sonra doğduğu köye döndü ve orada vefat etti. Anadolu’nun birçok yerinde kabri ya da makamı olduğu rivayetleri vardır.

Yunus, Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Kullandığı Türkçe, işlediği temalar, şiirindeki sadelik ve yalınlık, onun ne denli büyük bir şair olduğunu ispat etmeye yeter. Şiirleri birçok araştırmacı tarafından derlenip toplanmış ve yayımlanmıştır.

Dîvân’ının karşılaştırmalı metni Dr. Mustafa Tatçı tarafından basılmıştır