ust

Anasayfa Salavat Hayatı Nükteleri Yazılar Şiirler Fotoğraflar Kitaplar Ses e Kitap Ziyaretçi Linkler @ Mail English
 
 
Günün Kitabı

 

Yaşayan Kur'an

 
EDİTÖRDEN SEÇMELER

Mevlid-i Nebi

En Sevgili

İlk Hutbe

Salât, Salavât (I)

Peygamberimiz okuma yazma biliyor muydu?

O, bir nurdu

Hacerü'l-Esved cennetten mi geldi?

Medine-i Münevvere

Anlat bize Uhud

Sevdim seni

O'nu Yaşamak

Seviyoruz seni

Levlake hadisi

Hoş geldin Efendim
Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam
Mirac'iye
Adalet Peygamberi(s.a.v)’ne…
Efendimiz'i rüyada görmek
Peygamberimizle bir saat konuşmak

Mekke Medine Fotoğrafları

Peygambere bağlılık

  Ellerimiz elinizdedir efendim

24 saati nasıl geçerdi

Selam Sana Ey nebi

  Kutlu bir çocukluk hatırası
Resulüm  
Kutlu olsun
Ey Nebi
Efendimizi Sevmek
Selam sana Peygamberim
Sevgililer Sevgilisisin MUHAMMED
Peygamber Efendimiz'in Bir Günü
 Peygambere Sevgi ve Saygı
 Muhammed'i Çok Özledim
Makam-ı Mahmud nedir?
Nur-u Muhammed Olmadan Asla
Gül Medeniyetinin Müstesna Gülü
Adı Güzel Muhammed
Ey Güzel
Canım Efendim
Senin aşkın

Yunus Emre

 

YUNUS EMRE

(1240?-1320?)

 

Hayatı hakkında kesin bir bilgimiz yoktur. Şiirlerinden ve hayatı hakkında yazılıp anlatılagelen menkıbelerden anlaşıldığına göre; iyi bir eğitim görmüştür.

 

Taptuk Emre’nin dergâhında tasavvuf terbiyesinden geçmiştir.

 

Şiirleriyle de irşad görevini sürdürdü. Mevlânâ ile görüştü.

Yıllar süren gurbet hayatından sonra doğduğu köye döndü ve orada vefat etti. Anadolu’nun birçok yerinde kabri ya da makamı olduğu rivayetleri vardır.

 

Yunus, Türk edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. Kullandığı Türkçe, işlediği temalar, şiirindeki sadelik ve yalınlık, onun ne denli büyük bir şair olduğunu ispat etmeye yeter. Şiirleri birçok araştırmacı tarafından derlenip toplanmış ve yayımlanmıştır.

 

Dîvân’ının karşılaştırmalı metni Dr. Mustafa Tatçı tarafından basılmıştır

 

  Kimdir

Kimdir ?

 

Sitede Yer Alan Şiirleri

Benim Muhammedim

Adı Güzel Muhammed

Çalap Nurdan Yaratmış 

 

YUNUS EMRE DİVANI