Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV

Muhammed Mustafa SAV
Anasayfa Yazılar Şiirler Kitaplar Fotoğraflar Salavat Nükteleri Hayatı Multimedya e Kitap Linkler Ziyaretçi English
Arayı arayı

 

ARAYI ARAYI BULSAM İZİNİ

 

Arayı arayı bulsam izini

İzinin tozuna sürsem yüzümü

Hak nasip eylese görsem yüzünü

Ya Muhammed cânım arzular seni

 

Bir mübârek sefer olsa da gitsem

Kâbe yollarında kumlara batsam

Hub cemâlin bir kez düşde seyretsem

Ya Muhammed cânım arzular seni

 

Zerrece kalmadı gönlümde hile

Sıdk ile girmişem ben bu hak yola

Ebu Bekir, Ömer, Osman da bile

Ya Muhammed cânım arzular seni

 

Ali ile Hasan Hüseyin anda

Sevgisi gönülde mahabbet canda

Yarın mahşer günü olur dîvânda

Ya Muhammed cânım arzular seni

 

Arafat dağıdır bizim dağımız

Anda kabul olur bütün duamız

Medine’de yatar Peygamberimiz

Ya Muhammed cânım arzular seni

 

Yûnus medh eyledi seni dillerde

Dillerde dillerde hem gönüllerde

Ağlayı ağlayı gurbet illerde

Ya Muhammed cânım arzular seni

 

Hub:Güzel,sevimli

Cemâl: Güzellik, yüz güzelliği

Sıdk: Doğruluk

Mahabbet: Muhabbet

Mahşer: Kıyametten sonra insanların yeniden dirilip toplanacağı yer

Medh eylemek: Övmek