","","","
","","

","
","\n"); return str_replace($replace_tag1,"",$metin); } $sayfa=tagdegis($_GET["sayfa"]); preg_match("|(.*)/.*|i",$sayfa,$sonuc); preg_match("|.*/(.*)|i",$sayfa,$sonuc2); $sonuca=$sonuc; $sonucb=$sonuc2; if(@$sonuca[0]!=""){ $klasor=trim($sonuca[1])."/"; $yenisayfa=trim($sonucb[1]); } else{ $klasor="."; $yenisayfa=$sayfa; } $dizin = opendir($klasor); if ($dizin){ while ($dosya = readdir($dizin)){ if($dosya=='.' OR $dosya=='..'){$dosya='';} if(!is_dir($dosya)){$dosyalar[]=$dosya;} } } sort($dosyalar); foreach ($dosyalar as $sayfaadi){ if(substr($sayfaadi,-3,3)=="php"){ $b1=strlen($sayfaadi); $b2=substr($sayfaadi,0,$b1-4); $sayfalar[]=$b2; } } if(in_array($yenisayfa,$sayfalar)){ include($sayfa.".php"); } else "Menüden bir seçenek seçmelisiniz."; ?>